NanoCover Selvrensende Glas

kr. 119,00

NanoCover® Selvrensende Glas er en alkoholbaseret nanokemisk glas forsegling, som beskytter udendørs glas- og kunststofoverflader mod tilsmudsning. Forseglingsvæsken giver en tynd, vandbindende hinde på kun få nanometer på overfladen. Hinden reagerer med dug og dagslys og fjerner organiske urenheder fra overfladen. En glasrude, der har fået et nano cover, vil med andre ord hele tiden arbejde og rense sig selv.

 

 • Fortynding: Ingen
 • Påføringsmængde: 10-25 ml pr. m²
 • Hærdning/tørring: minimum  1 time, derefter ca. 24 timer for at hærde
 • Holdbarhed: Se sikkerhedsdatablad, mærkning på flasker eller beholdere 
 • Opbevaringstemperatur: +5°C til +25°C, 
 • Opbevaring: Tillukket i original beholde, så væsken beskyttes mod direkte sollys og frost

 

Sådan bruger du NanoCovers Selvrensende Glas

 • Ryst omhyggelig før brug. 
 • Brug af handsker anbefales. NanoCover Glasforsegling Selvrensende udtørrer huden.
 • Anvendelsen bør kontrolleres på et ikke iøjnefaldende sted eller på en prøveflade. Bør ikke påføres ved temperaturer under +5° C.
 • Ved forarbejdningen skal der sørges for god udluftning. Antændelseskilder skal holdes væk. Ved kontakt med huden er det nødvendigt at vaske grundigt med vand og sæbe.

 

Forberedelse

 • Snavs samt olie- og fedt fjernes omhyggeligt fra overfladen med organiske rengøringsmidler som f.eks. NanoCover Unversalrengøring eller alkaliske/sure tensidrengøringsmidler.
 • Efter fjerning skylles der godt for at fjerne tensidrester. 
 • De rengjorte overflader skal være rene, tørre og fedtfri før overfladebehandlingen.

 

Overfladebelægning

 • Overfladebelægningen fremkommer ved gnidning eller polering med en bomuldsklud, der er fugtet med NanoCover Glasforsegling Selvrensende 
 • Brug den ideelle er NanoCover Viskoseklud
 • Fordel materialet sparsomt og med cirkelbevægelser på den rene overflade
 • Brug 10-25 ml pr. m²