NanoCover Selvrensende Glas

DKK 119,00

Ryd

NanoCover® Selvrensende Glas er en alkoholbaseret nanokemisk glas forsegling, som beskytter udendørs glas- og kunststofoverflader mod tilsmudsning. Forseglingsvæsken giver en tynd, vandbindende hinde på kun få nanometer på overfladen. Hinden reagerer med dug og dagslys og fjerner organiske urenheder fra overfladen. En glasrude der har fået et nano cover vil med andre ord hele tiden arbejde og rense sig selv.

Fortynding: Ingen
Påføringsmængde: 10-25 ml pr. m²
Hærdning/tørring: min. ca. 1 time, derefter ca. 24 timer for at hærdes
Opbevaring og holdbarhed: Se sikkerhedsdatablad, mærkning på flasker eller beholdere
(opbevaringstemperatur: +5°C til +25°C, beskyttes mod direkte sollys og frost,
opbevares godt tillukket i den originale beholder)
Anvendelse:
Rystes omhyggelig før brug. Brug af handsker anbefales. NanoCover Glasforsegling Selvrensende udtørrer huden.
Anvendelsen bør kontrolleres på et ikke iøjnefaldende sted eller på en prøveflade. Bør ikke påføres ved temperaturer
under +5° C.
Ved forarbejdningen skal der sørges for god udluftning. Antændelseskilder skal holdes væk. Ved kontakt med huden er det
nødvendigt at vaske grundigt med vand og sæbe.
Forberedelse:
Snavs samt olie- og fedturenheder fjernes omhyggeligt fra overfladen. Organiske rengøringsmidler (fx NanoCover
Unversalrengøring eller isopropanol/acetone) og alkaliske eller sure tensidrengøringsmidler anbefales. Derefter skylles
godt for at fjerne tensidrester. De rengjorte overflader skal være rene, tørre og fedtfri før overfladebehandlingen.
Overfladebelægning:
Overfladebelægningen fremkommer ved gnidning eller polering med en bomuldsklud, der er fugtet med NanoCover
Glasforsegling Selvrensende (det ideelle er NanoCover Viskoseklud). Materialet fordeles sparsomt og med
cirkelbevægelser på den rene overflade (der skal bruges 10-25 ml pr. m²).