Miljø og sundhed

Hos NanoCover har vi stort fokus på vores produkters påvirkning på mennesker og miljø. Vi har solgt nanoprodukter i over 15 år med sundhed, sikkerhed, effektivitet og miljø i højsædet. Det er en prioritet for os, at have en stærk miljøprofil, således vi sikrer vores kunder et miljøvenligt og effektivt produkt. Derfor har vi fokus på, at vores produkter kan betegnes som miljøvenlige rengøringsprodukter. Siden 2012 har Miljøstyrelsen haft fokus på nanobaserede produkter. Man har bl.a. undersøgt, om nanopartikler kan trænge igennem huden, hvortil resultaterne understøtter, at det er umuligt. Andre forsøg i rapporterne beskæftiger sig med nanopartiklernes effekt på miljøet i Danmark, og hertil kunne man konkludere, at den nuværende brug af nanoprodukter ikke udgør nogen risiko for miljøet.

Når man benytter sig af NanoCover-produkter mindskes brugen af rengøringsmidler – derved skåner du miljøet, når ikke badeværelset skal renses med skrappe kalkfjerne eller bilen køres mindre i vaskehal på grund af NanoCovers effekt.  

Nyeste rapport 08-06-2023

Miljøstyrelsen har valgt at lave en kortlægning og test af imprægneringsprodukter i Danmark. 

Der blev i projektet identificeret 110 gør-det-selv imprægneringsprodukter inden for ti forskellige anvendelseskategorier. Ud af disse 110 produkter, blev 14 medtaget i indledende kemiske indholdsanalyser, samt fare og -eksponeringsanalyser. NanoCovers produkt blev udtaget blandt de 14 produkter. Her viste resultatet, at NanoCover var blandt de 2 ud af 14, som IKKE havde en hæmmende effekt på lungesurfaktanten, hvilket cementerer den høje kvalitet af vores produkt.

Vores produkt er nr. 45 i rapporten. 

Du kan læse hele rapporten her

På basis af den tilgængelige viden vurderes det kvalitativt, at anvendelse af pumpesprays næppe vil føre til væsentlige eksponeringer og dermed risici, men yderligere data/viden om eksponering forbundet med anvendelse af alle typer sprays er nødvendig for at kunne foretage en mere sikker vurdering.

Derfor sælger vi kun vores produkter med pumpesprays i NanoCover.

Forbrugere kan udsættes for betydelige hudeksponeringer for nanomaterialer (f.eks. fra solcremer, anden kosmetik, maling og fra anvendelse af sprays). Dog tyder de foreliggende data på, at de fleste nanomaterialer sandsynligvis ikke vil medføre lokale effekter på huden, og at de ikke i væsentligt omfang bliver systemisk tilgængelige som følge af absorption gennem huden.
 

Du kan læse hele rapporten på Miljøstyrelsens hjemmeside: mst.dk. Har du spørgsmål til vores produkter, eller ønsker du datablad tilsendt – så er du mere end velkommen til at henvende dig til info@nanocover.dk.