Miljø og sundhed

Hos NanoCover har vi stort fokus på vores produkters påvirkning på mennesker og miljø. Vi har solgt nanoprodukter i over 13 år med sundhed, sikkerhed, effektivitet og miljø i højsædet – derfor finder vi det meget vigtigt at have en stærk miljøprofil, således at vi bl.a. ved valg af råvarer kan sikre vores kunder et sikkert produkt. Med NanoCover på overfladen er rengøringsmidler overflødige og derved skånes miljøet yderligere. Miljøstyrelsen har siden 2012 haft stor fokus på nanomaterialer, og nu kan man gennem lange testforløb konkludere, at miljøet og mennesker ikke er udsat for fare. De fem nyeste rapporter tager udgangspunkt i worst-case scenarier, dvs. at både udsættelse og effekter af nanomaterialerne i beregningerne er antaget at være usædvanligt høje. Man testede blandt andet om nanopartiklerne kunne trænge igennem huden. Resultaterne fra disse forsøg understøtter, at nanopartiklerne ikke kan trænge igennem huden. Andre forsøg beskæftiger sig med nanopartiklers effekt på miljøet i Danmark. Rapporterne konkluderer, at den nuværende brug af nanopartikler ikke udgør en miljømæssig risiko.

Uddrag fra rapporten:

På basis af den tilgængelige viden vurderes det kvalitativt, at anvendelse af pumpesprays næppe vil føre til væsentlige eksponeringer og dermed risici, men yderligere data/viden om eksponering forbundet med anvendelse af alle typer sprays er nødvendig for at kunne foretage en mere sikker vurdering.”

Derfor sælger vi kun vores produkter med pumpesprays.

Uddrag fra rapporten:

“Dermal eksponering. Forbrugere kan udsættes for betydelige hudeksponeringer for nanomaterialer (f.eks. fra solcremer, anden kosmetik, maling og fra anvendelse af sprays). Dog tyder de foreliggende data på, at de fleste nanomaterialer sandsynligvis ikke vil medføre lokale effekter på huden, og at de ikke i væsentligt omfang bliver systemisk tilgængelige som følge af absorption gennem huden.”
 

Du kan læse hele rapporten på Miljøstyrelsens hjemmeside: mst.dk Har du spørgsmål til produkterne, eller ønsker du datablad tilsendt – så er du mere end velkommen til at henvende dig til info@nanocover.dk