NanoCover Selvrensende Glas sæt 75ml

DKK 199,00

På lager

NanoCover Glasforsegling Selvrensende er et alkoholbaseret system, som beskytter glas- og kunststofoverflader ved
udendørs brug mod tilsmudsning. Materialet, der gnides på, giver en tynd, vandbindende hinde på kun få nanometer på
overfladen. Overfladens vandbinding opnås gennem en fotokatalyseproces der ved tilstedeværelse af naturligt sollys,
forøgeroverfladespændingen over luft/vand-værdien i forhold til kondensvand, hvilket resulterer i at dug/kondensvand
løber fuldstændig af – dvs. spredes – og der opnås dermed en selvrensende effekt.
Fortynding: Ingen
Påføringsmængde: 10-25 ml pr. m²
Hærdning/tørring: min. ca. 1 time, derefter ca. 24 timer for at hærdes
Opbevaring og holdbarhed: Se sikkerhedsdatablad, mærkning på flasker eller beholdere
(opbevaringstemperatur: +5°C til +25°C, beskyttes mod direkte sollys og frost,
opbevares godt tillukket i den originale beholder)
Anvendelse:
Rystes omhyggelig før brug. Brug af handsker anbefales. NanoCover Glasforsegling Selvrensende udtørrer huden.
Anvendelsen bør kontrolleres på et ikke iøjnefaldende sted eller på en prøveflade. Bør ikke påføres ved temperaturer
under +5° C.
Ved forarbejdningen skal der sørges for god udluftning. Antændelseskilder skal holdes væk. Ved kontakt med huden er det
nødvendigt at vaske grundigt med vand og sæbe.
Forberedelse:
Snavs samt olie- og fedturenheder fjernes omhyggeligt fra overfladen. Organiske rengøringsmidler (fx NanoCover
Unversalrengøring eller isopropanol/acetone) og alkaliske eller sure tensidrengøringsmidler anbefales. Derefter skylles
godt for at fjerne tensidrester. De rengjorte overflader skal være rene, tørre og fedtfri før overfladebehandlingen.
Overfladebelægning:
Overfladebelægningen fremkommer ved gnidning eller polering med en bomuldsklud, der er fugtet med NanoCover
Glasforsegling Selvrensende (det ideelle er NanoCover Viskoseklud). Materiale

75 ml sæt.